Kendo – Jodo – Iaido – Tameshigiri – Katori Shinto Ryu

Op 28 september 2013 vierde KendoKai Higashi haar 25-jarig bestaan met een grootse feestdag op het terrein van het Montessori College in Arnhem. Tijdens deze dag waren er een aantal activiteiten georganiseerd voor en door de leden van de diverse vechtkunsten die bij KendoKai Higashi beoefend worden.

De dag werd geopend door een daverende drum-solo op een O-Daiko, van Patrick Streng, een van de leden van de slagwerkgroep “Circle Percussion”. Tot in de verre omtrek moet zijn “oproep” hoorbaar zijn geweest.

Na het welkomstwoord van de voorzitter werd gestart met een workshop Taiko drummen onder leiding van Patrick, die hiervoor maar liefst een vrachtwagen vol taiko trommels had meegenomen. Mede door de enthousiaste leiding van Patrick was deze workshop een groot succes voor de deelnemende taiko-drummers in de dop.

Aansluitend aan de workshop taiko-drummen werden er in de binnenzaal door diverse leden van kendoKai Higashi demo’s gegeven van de diverse vechtkunsten. Zo waren er o.a. demo’s van Iaido door Ed en Alexander, een demo Jodo van Humphrey, Yoshi en Dennis, Katori Shinto Ryu van Mike, Jimmy, Menno, Marleen en Rob en Kendo van een groepje onder leiding van Patrick Toda. Na de demo’s werd er een voordracht gehouden door Jeffrey Ching van “The Samurai Workshop” over het maken van het Japanse Zwaard. Mede door de vertelwijze van Jeffrey een boeiend verhaal.

Rond vijf uur was het tijd geworden voor een receptie voor de leden van de vereniging en diverse genodigden. Tot onze grote verrassing bleken alle vier de oprichters van KendoKai Higashi (de “vier vissen”), Humphrey Mansvelt-Beck, Carin de Graaff-Wijnbergh, Stef Schoolderman en Jan Bos (die speciaal voor deze dag uit China was overgevlogen) aanwezig!
Humphrey werd tijdens de receptie benoemd tot ere-lid van de vereniging vanwege zijn grote inzet voor Higashi in de afgelopen 25 jaar.

De dag werd afgesloten met een druk bezochte BBQ, waarbij menige anekdote van de afgelopen 25 jaar de ronde deed.

Een geslaagde dag, die hopelijk over 25 jaar een vervolg krijgt ….