Kendo – Jodo – Iaido – Tameshigiri – Katori Shinto Ryu

In een aantal dojo’s in Nederland wordt de oudst bestaande martiale kunst van Japan, Katori Shinto Ryu, beoefend langs de lijnen die onderwezen zijn door Yoshio Sugino (1904-1998), aangevuld met de instructies van diens belangrijkste leerlingen zoals zijn vroegere hoofdassistent Goro Hatakeyama (geb. 1928)

Net als alle Japanse martiale kunsten, bijvoorbeeld ook de Kashima Shinto Ryu en de (Yagyu) Shinkage Ryu, is Katori Shinto Ryu in de loop der eeuwen onderwezen door verschillende leraren. Wanneer deze hun eigen dojo stichtten, werden vroeger of later de banden losser met de hoofddojo van de school of verdwenen die zelfs. Hetzelfde gebeurde in Japan na de Tweede Wereldoorlog.

Yoshio Sugino, sinds de jaren twintig een leerling van Katori-sensei Ichizo Shiina, stichtte in 1927 een dojo in Kawasaki. Na zijn dood heeft zijn zoon Yukihiro de dojo voortgezet. Vanaf het eind van de jaren 1980 reisden Yoshio Sugino en zijn leerling Goro Hatakeyama regelmatig naar Europa om hier mensen les te geven. Na Yoshio Sugino’s dood verliet Hatakeyama Sensei de Kawasaki-dojo, maar hij bezoekt nog elk jaar Europa om in verschillende landen les te geven.

Zoals in elke martiale kunst ontwikkelt ook in Katori Shinto Ryu iedere leraar zijn eigen manier van uitvoering en interpretatie van de technieken. Dit is een logisch en onvermijdelijk proces in iets dat uiteindelijk een toegepaste kunst is en geen abstracte wetenschap. Zo zien we dat ook de benaderingswijzen van Yoshio Sugino, van zijn zoon, én van Hatakeyama Sensei zich ten opzichte van elkaar zijn gaan onderscheiden. Hierbij zijn de afwijkingen ten opzichte van andere stromingen binnen Katori groter geworden in de loop der tijd. De Sugino- en Hatakeyama-benaderingen bevatten nog een groot aantal gemeenschappelijke kenmerken, waaronder:

- veel aandacht voor basistraining;
- de weggedraaide lichaamshouding, waardoor het bovenlijf maximaal beschermd is;
- de nadruk op lichaamsverplaatsing bij wering van een aanval naar opzij (niet naar achteren);
- bewegen en vechten vanuit de heupen en niet de armen;
- het beheersen van het centrum;
- het werken met een dynamische en steeds wisselende afstand;
- het ontspannen, gecontroleerd en ‘zacht’ uitoefenen van de technieken.

De Nederlandse leraren die Katori op deze wijze beoefenen wijzen elke dogmatische benadering van martiale kunst af. Er wordt getraind volgens de principes vastgelegd door Sugino Sensei in het handboek Budo Kyo Han ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, aangevuld met de mondelinge instructies van hemzelf en zijn assistenten. Iedere beoefenaar van een bepaalde Katori-stroming of andere martiale traditie is in principe welkom, net zoals het leerlingen vrijstaat om andere scholen en stijlen te bezoeken. Op deze manier wordt gepoogd Katori Shinto Ryu als een levende en dynamische traditie voort te zetten en dogmatische en folkloristische verstarring te voorkomen.

Dojo:

Katsujinkendojo
Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, Amsterdam
www.katsujinken.nl
contact: info@katsujinken.nl

Budo Academy Physical
Vening Meineszstraat 7, Ede

https://www.yoseikan.nl

contact: info@yoseikan.nl

Fu Rin Ka Zan Dojo
School de Voorde, Bazuinlaan 2, Rijswijk
www.furinkazan.nl
contact: elkrijgsman@kpnplanet.nl

Kendokai Higashi
p/a Emmastraat 45, 6828 HB Arnhem
www.kendokai-higashi.nl
contact: katori@kendokai-higashi.nl